Disclaimer 

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van onze website  www.12secure-u.nl. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt de gebruiker in met deze voorwaarden.    

1. Informeren en communiceren 

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. 12Secure-U ® besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij geven dan ook geen garanties dat de inhoud van de website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de website op het moment van gebruik . 12Secure-U ® behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.  

12Secure-U ® is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onvolledige en/of juiste informatie. Verder is 12Secure-U ® niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van onze website of het onvermogen om de website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.  

12Secure-U ® garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.   

2. Intellectuele eigendomsrechten 

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van 12Secure-U ®, is het u niet toegestaan om de inhoud van de website openbaar te maken. Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de website en de daarin opgenomen gegevens zoals geluiden, afbeeldingen, teksten, databestanden, foto’s, merken, logo’s en andere, liggen bij 12Secure-U ® en/of haar licentiehouders.   

3. Verwijzingen naar websites van derden 

Indien u via www.12secure-u.nl een website van derden raadpleegt, wijzen wij u erop dat deze informatie niet wordt verstrekt door 12Secure-U ®. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. 12Secure-U ®  accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites. 

Indien 12Secure-U ®, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijke wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van deze website, de door u geplaatste informatie, dan wel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u op eerste hiermee 12Secure-U ®.  

12Secure-U ® behoudt zich het recht voor een ieder de toegang tot deze website te ontzeggen, dan wel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken.  

4. Rechtskeuze en -bevoegdheid 

Op uw gebruik van de website alsmede deze disclaimer is alleen Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde rechtsorgaan in Nederland.   

5. Contact 

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van deze disclaimer, deze website of 12Secure-U ®; kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

.

 
Opbellen
E-mail
Info