Privacyverklaring

Artikel 1 Privacy verklaring van 12Secure-U ® 

1.1  12Secure-U ® verstrekt deze privacy verklaring om u te vertellen over het beleid en gebruik ervan; met betrekking tot privacy en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door 12Secure-U ® zoeken en gebruiken van persoonlijke informatie.  

1.2  Een ieder die zich registreert op de website of daar gegevens achter laat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft 12Secure-U ® toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven. Door registratie verklaart inschrijver dat hij/zij met dit beleid instemt.

1.3 12Secure-U ® zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle privacy gevoelige informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd wordt. Onze website is verder zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.12secure-u.nl kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.  

Artikel 2 Doel van informatieverzameling

2.1 De door u verstrekte informatie gebruikt 12Secure-U ® met name om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten en/of ontwikkelingen.

2.2 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken, dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor de relatie die u hebt met 12Secure-U ®.  

2.3 12Secure-U ® zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe gehouden worden op grond van een wettelijke bepaling. Verder geeft u toestemming dat wij de gegevens die u online verstrekt mogen delen met afdelingen van 12Secure-U ® en/of partners die in naam van 12Secure-U ® handelen. Deze 12Secure-U ® partners, hanteren hetzelfde privacy beleid ten aanzien van de afhandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling.  

Artikel 3 Websites derden

3.1 Hyperkoppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.12secure-u.nl. 12Secure-U ® heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd;is niet de beheerder van deze sites en draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De 'webpagina's en hun gegevens, software of andere producten; of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door 12Secure-U ® bevestigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.  

Artikel 4 Uw veiligheid

4.1 12Secure-U ® doet zijn uiterste best om uw gegevens veilig te stellen. Om niet-geautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen, de juistheid van gegevens te behouden, en het gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft 12Secure-U ® de informatie die wij online verzamelen beschermd en beveiligd.  

Artikel 5 Bij verdenking misbruik

5.1 12Secure-U ® behoudt zich het recht voor om zowel actief als doeltreffend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat 12Secure-U ® het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Bij voldoende bewijs treft 12Secure-U ® passende maatregelen, waaronder uitsluiting van de website van 12Secure-U ® of aangifte bij de politie.

Artikel 6 De IP-adressen

6.1 12Secure-U ® kan bepaalde informatie verzamelen met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de website van 12Secure-U ®, dit om onze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de gebruikers in het algemeen.  

6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behalve hetgeen omschreven in artikel 5. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een “echt” persoon te identificeren.  

Artikel 7 Privacyverklaring wijzigen

7.1 12Secure-U ® heeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere notificatie. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. 12Secure-U ® is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

Artikel  8 Laatste zaken

8.1 Deze verklaring is van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijving; onverminderd eventuele wettelijke bepalingen. Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of andere; kunt u terecht bij 12Secure-U ® via het contactformulier.

 

Opbellen
E-mail
Info