Experts op het gebied van Keteninformatisering

Keteninformatisering is het realiseren van een informatie-infrastructuur voor geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Deze informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen organisaties binnen een bedrijfsketen en ook tussen organisaties en bedrijven onderling.

Dit is in de basis compleet anders dan de traditionele automatisering waarin toepassingen voornamelijk gericht zijn op interne processen en doelstellingen.

Keteninformatisering richt zich voornamelijk op het uitwisselen van (persoons-) gegevens tussen organisaties/bedrijven binnen een keten.

Vooral maatschappelijke informatie vraagstukken, die niet op de gebruikelijke manier organisatorisch ingericht kunnen worden met interne informatiesystemen, zijn vaak goed in te richten met keteninformatisering. Door het opzetten van een toepassingsonafhankelijke informatie-infrastructuur zijn er andere en vaak totaal nieuwe mogelijkheden te realiseren!

12secure-u en Keteninformatisering

De programma- en projectmanagers van 12secure-u zijn al sinds 2007 bezig met uiteenlopende oplossingen voor de informatievoorziening binnen bijvoorbeeld het Sociaal Domein/de Decentralisatie, Veiligheidshuizen, de RIEC’s en het Onderwijs zoals het project Voortijdig Schoolverlaten.

In al deze trajecten hebben we uitgebreid expertise opgedaan met oplossingen die het delen van informatie tussen justitie-, zorgpartners, scholen, instellingen en gemeente(n) mogelijk moet maken. Oplossingen ook, die bestuurders en partners in de keten voorzien van informatie over de werking en de effectiviteit van de keten.

Zoekt u projectmanagers of interimmanagers die ervaring hebben met keteninformatie-management? Neem contact met ons op! Bel 055-5218119 of mail info@12secure-u.nl voor meer informatie.

Opbellen
E-mail
Info