Voortijdig School Verlaten (VSV) 

VSV-Voortijdig School Verlaten is een vervolg op het programma Aanval op Schooluitval dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2006 is gestart om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) naar beneden te krijgen. Het eerste succes werd vooral behaald door betere regionale samenwerking en de inspanningen van de scholen.

Om dit succes een vervolg te geven heeft het kabinet de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval verder aangescherpt naar maximaal 25.000 in 2016. 

12secure-u en VSV

De programma- en projectmanagers van 12secure-u zijn vanaf het begin betrokken geweest bij projecten rondom het terugdringen van Voortijdig School Verlaten (VSV).

In al deze trajecten hebben we uitgebreid expertise opgedaan met oplossingen die het delen van informatie tussen (opleidings-) organisaties, justitie-, zorgpartners en gemeente(n) mogelijk moet maken. Oplossingen ook, die bestuurders en partners in een keten voorzien van informatie over de werking en de effectiviteit van de keten.

12secure-u biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar een bijdrage kunnen leveren aan projecten die gerelateerd zijn aan Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Onze aanpak is no-nonsense en resulteert in pragmatische en betrouwbare oplossingen en adviezen. Wij realiseren deze oplossingen tegen betaalbare tarieven. 

Opbellen
E-mail
Info