Veiligheid WWW

Het ‘World Wide Web’ zorgt ervoor dat iedereen die internet toegang heeft; in staat is om binnen een paar seconden met de hele wereld te communiceren. Er zijn al meer mobiele telefoons dan mensen op deze aardbol en meer van de helft daarvan heeft internet toegang. Dit biedt natuurlijk veel voordelen, maar brengt ook met zich mee dat door Cybercrime privacywetten worden geschonden of verlies van kostbare data plaatsvindt.  

We hoeven mensen niet uit te leggen dat er goede deuren en sloten op hun pand moeten om dit goed af te sluiten, maar het besef is er nog niet altijd dat netwerken ook van een adequate beveiliging dienen te worden voorzien. 

Waar Anti Virus en Anti Spam gemeengoed zijn geworden, ligt de oplossing voor beveiliging slechts ten dele bij deze technische middelen. Het grote probleem zit hem  namelijk in de mens; uit verschillende onderzoeken is gebleken dat naast de IT afdeling eigenlijk weinig andere afdelingen zich bewust zijn van IT-risico’s in hun organisatie.

Bij veel bedrijven is het bestrijden van IT-risico’s tot prioriteit verklaard en toch maakt meer dan de helft van deze organisaties geen inschatting van de schade die men oploopt bij een inbraak op de netwerk infrastructuur. Bij deze organisaties heeft meer dan 30% geen stappenplan ontwikkeld op het moment dat er inbreuk is op de integriteit van de IT systemen.

Er komt een Europees wetgeving die bedrijven verplicht te melden dat er inbraak is geweest op hun netwerk infrastructuur. Er staan hoge sancties op als geen melding wordt gemaakt van inbreuk op deze systemen. Verder natuurlijk Social Media die een grote rol is gaan spelen en dus de kans op reputatieschade met zich meebrengt.    Social Media zoals Facebook en Twitter spelen een grote rol om schade aan uw netwerk aan te brengen.

Dit alles duidt erop dat er dus eerst een serieus veiligheidsincident moet plaatsvinden voordat er daadwerkelijk tot actie wordt overgegaan. 

Opbellen
E-mail
Info