Wifi security scan  

Dit is een uitgebreide controle van de beveiliging van draadloze netwerken want juist wifi netwerken zijn vaak onnodig kwetsbaar. Ze blijken in de praktijk niet goed beveiligd en de toegang tot draadloze netwerken is vaak niet goed geconfigureerd. Hackers maken hier eenvoudig misbruik van door deze netwerken en de toegangsbeveiliging op afstand te kraken. 

Veel van de standaard beveiligingsmaatregelen zoals het verbergen van het SSID, het overschakelen op WPA of WPA2 en MAC adres filtering zijn vaak niet voldoende en relatief eenvoudig te omzeilen of te kraken. Daarom is een gedegen advies door ervaren specialisten noodzakelijk om een veilige WiFi-omgeving te creëren. 

Met technieken zoals identity theft (MAC spoofing), man-in-the-middle attacks, denial of service, network injection, caffe latte attack en vele andere hack methodes probeert men uw draadloze netwerk te misbruiken of zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot uw netwerk. Hackers zullen zich in eerste instantie vooral richten op bedrijfsapparatuur zoals pc's en laptops maar wat dacht u van laptops, mobiele telefoons (al dan niet via bluetooth scanning), pda's en tablet pc's die u zelf gebruikt in hotels, op luchthavens of tijdens beurzen en congressen. Via deze draadloze communicatie zijn zonder afdoende beveiligingsmaatregelen al uw persoonlijke gegevens zonder beperking in te zien door derden! 

Er zijn verschillende mogelijkheden om draadloze netwerken goed te beveiligen. Om de zwakke punten en kwetsbaarheid van uw draadloze netwerk te testen, bekijken wij met onze WiFi security scan alle aspecten van de draadloze netwerkomgeving. We gaan hierbij zowel actief als passief te werk op zoek naar een mogelijkheid om uw netwerk aan te vallen. 

Hierna maken we een risico inventarisatie en geven wij een gedegen implementatieadvies voor uw netwerktopologie en kijken samen met u naar de opzet van een WLAN-beleid. Uiteraard kunt u van ons ook adviezen krijgen over de verschillende Wireless oplossingen waarbij betrouwbaarheid, veiligheid, maar ook het gebruikersgemak voorop staat.  

12Secure-U ®, een uitgebreide controle van de draadloze beveiliging voor de zakelijke omgeving!  

 

Opbellen
E-mail
Info