ISO Implementatie Partners

Al jaren blijkt de praktische en kwaliteitsbewuste aanpak van onze partners een houvast voor veel instellingen en ondernemers, van zelfstandigen tot grotere MKB bedrijven

Kern van de organisatie is een hecht team van ervaren adviseurs en trainers. Hierin zijn kennis, inzicht, veel praktische ervaring en kwaliteitsbewuste ideeën samengevoegd. De adviseur kan een beroep doen op ervaren specialisten op het gebied van Informatiebeveiliging, Kwaliteitszorg, Arbo, en MVO. Een goed op elkaar ingespeeld team vol kennis en enthousiasme. Zowel de adviseurs als de meeste specialisten zijn bij ons in dienst en zorgen wij voor een landelijke dekking.

Filosofie

“voor elke vraag betreffende organisatie, management en structuur kunnen instellingen en organisaties bij ons terecht”.

Onze missie is daarom duidelijk:
“het creëren van een uniek netwerk waar organisaties terecht kunnen indien zij zelf onvoldoende specialisme voor bepaalde vraagstukken in huis hebben”.

Onze adviseurs helpen u om uw organisatie beter te laten functioneren.
Niet voor niets presenteren wij ons daarom als: partners in organisatieontwikkeling.

Maatwerk advies en training

Naast ‘standaard’ diensten en trainingen ligt onze prioriteit bij maatwerk. Want iedere klant en ieder organisatievraagstuk is uniek. In de praktijk zien wij dat onze kracht ligt in de mix van specialismen: kwaliteit, management, informatiebeveiliging, veiligheid/arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

Wil een organisatie zich verbeteren, dan is alleen een rapport of handboek van een adviseur niet voldoende. Wij helpen het management om de voorgestelde verbeteringen door te voeren in de organisatie en te borgen. Dit kan omdat iedere adviseur ook trainer is.

De inhoud van de trainingen is met name gericht op bewustwording. Zij houden uw medewerkers graag een spiegel voor, waarna ze worden geacht mee te denken in resultaatgerichte oplossingen.

Werkwijze

Voor elk project hanteren wij dezelfde aanpak. Vanaf het eerste contact willen zij graag nader kennis maken in een open, geheel vrijblijvend gesprek. Zo leert u het gezicht van de consultant kennen en krijgen wij een beeld van uw organisatie. Als duidelijk is wat uw wensen zijn en de doelen van een project zijn vastgesteld, brengen zij een maatwerk offerte uit. Desgewenst werken zij bij projecten met ‘Fixed-prijzen’. Dan weet u vooraf wat hun ondersteuning tijdens traject gaat kosten.

Elk project start met een nulmeting. Deze geeft beide partijen een duidelijk beeld van de huidige situatie ten opzichte van de gestelde doelen. Vanaf de start van het project willen zij sámen, in nauw overleg, de stappen zetten om tot het uiteindelijke streven te komen. Dit kan een mogelijke certificering zijn. Maar dit is voor ons nimmer een doel op zich, maar een logisch gevolg van het doorvoeren van verbeteringen.

Op het moment dat het doel wordt bereikt, controleren zij de borging van de veranderingen. Na terugkoppeling van eventuele opmerkingen wordt het project afgerond. In een afrondend gesprek zullen ze samen met u de toegevoegde waarde van het project vaststellen. 

Opbellen
E-mail
Info